top of page

እነዚህ ሥዕሎች ናቸው።

  እንደ ሀ ይገኛል

አሲሪሊክ ፕሪንት.

ለስጦታዎ ደስታ፣ እንደ የጨርቅ ቦርሳ ወይም እንደ ትልቅ የስልክ መያዣም ይገኛል።

Sie auf das Mädchen mit dem የሚለውን ጠቅ ያድርጉ
ቲሸርት und schau dir meinen ቲሸርት ሱቅ አንድ.

bottom of page